کلیدواژه‌ها = غیرفعال‌سازی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 89-94

فرحناز معتمدی سده؛ محمد افشارنسب؛ مرضیه حیدریه


2. غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 17-21

فرحناز معتمدی سده؛ اکبر خراسانی؛ سید کمال الدین شفایی؛ مهدی صالحی زاده؛ هادی فتح الهی؛ کوروش اربابی؛ فرامرز مجد