کلیدواژه‌ها = واکسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 89-94

فرحناز معتمدی سده؛ محمد افشارنسب؛ مرضیه حیدریه