کلیدواژه‌ها = راکتور تحقیقاتی تهران
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ایمنی پرتودهی مجتمع سوخت آزمایشی HWRR در قلب راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از تجهیز آزمون مدار باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سید محمد میر وکیلی؛ ابراهیم عابدی؛ حسین خلفی


2. ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 1-12

احسان بوستانی؛ صمد خاکشورنیا؛ ابراهیم عابدی