کلیدواژه‌ها = سیستم خاموشی دوم
تعداد مقالات: 1
1. ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 1-12

احسان بوستانی؛ صمد خاکشورنیا؛ ابراهیم عابدی