کلیدواژه‌ها = شار نوترون
تعداد مقالات: 6
3. بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 1-9

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ مجید شهریاری؛ حسین خلفی؛ محمدحسن زحمتکش


4. تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 58-62

شهاب شیبانی؛ حسین پوربیگی؛ یاسرحسین توکلی؛ مهدی کیوانی


6. اندازه‌گیری شار نوترون MeV 8/14 در یک دستگاه مولد نوترون با استفاده از روش فعال‌سازی با نوترون

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 36-41

صدیقه کاشیان؛ جواد رحیقی؛ مهرداد عزیزی شمامی؛ حسین قدس