کلیدواژه‌ها = شاررانشی
تعداد مقالات: 1
1. یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 10-21

آناهیتا حاجی‌زاده؛ حسین کاظمی‌نژاد؛ سعید طالبی