کلیدواژه‌ها = شبکه‌ی عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 119-127

10.24200/nst.2020.1078

محمدرضا راحمی؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور؛ حسن سلطان لو؛ پیتر روپستورف