کلیدواژه‌ها = استخراج حلالی
تعداد مقالات: 4
3. تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 10-17

سولماز نبردی؛ محمود اسکندری‌نسب؛ احمد نوزاد؛ عباس سام


4. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری