کلیدواژه‌ها = MCNP
تعداد مقالات: 9
4. مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 46-55

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی


5. حل عددی معادله‌های ترموهیدرولیکی حاکم بر قلب رآکتور سوخت- کروی (PBMR) با استفاده از مدل ناحیه‌های متخلخل

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 63-71

محمد حسین استکی؛ علی فارسون پیله ور؛ آرش دریابک؛ امیر صفوی


7. محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 60-66

مهدی وفابخش؛ عباس رحیمی؛ امیرحسین طاهری‌زاده ساغند؛ حمزه هواسی


8. بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 36-43

غلامرضا رئیس علی؛ معصومه دهقانی مقدم؛ سعید حمیدی؛ مصطفی غفوری؛ عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ کوروش اربابی


9. تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP

دوره 25، جلد 35، پاییز 1384، صفحه 29-36

غلامرضا رئیس علی؛ فریبا مخلص گرامی؛ رضا خدادادی؛ بهناز پیروزفر