کلیدواژه‌ها = بازده‌ی شستشو
تعداد مقالات: 1
1. مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 81-89

10.24200/nst.2018.1050

سمانه ذوالقدری؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا؛ علی بهرامی سامانی