کلیدواژه‌ها = افزودنی
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO

دوره 39، جلد 84، تابستان 1397، صفحه 90-99

10.24200/nst.2018.1051

رفیع علی رحیمی؛ مژگان ایروانی؛ محمد محمدی فر