کلیدواژه‌ها = بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای
تعداد مقالات: 3
1. مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل

دوره 38، جلد ویژه 1396، زمستان 1396، صفحه 1-17

سیده‌فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی


2. حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث

دوره 38، جلد ویژه 1396، زمستان 1396، صفحه 18-27

کسرا پور‌مکائیل؛ میلاد صادقی