کلیدواژه‌ها = مولّد رویداد نوترینو
تعداد مقالات: 1
1. مولد رویداد نوترینوی کم‌انرژی بر پایه‌ی فلوکا

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 1-8

10.24200/nst.2018.217

حسن اختری قمی؛ محمد جواد صفری؛ فریدون عباسی‌دوانی