کلیدواژه‌ها = پرتونگاری نوترونی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 1-10

10.24200/nst.2020.1079

محمدحسین چوپان دستجردی؛ حسین خلفی؛ یاسر کاسه ساز؛ امیر موافقی؛ سید ابوطالب کرمانی


2. طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 109-117

10.24200/nst.2019.234

جمشید خورسندی؛ افروز عسگری؛ پروین کاویانی؛ جواد مختاری