کلیدواژه‌ها = ترمولومینسانس
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 17-21

فلامرز ترک زاده؛ محسن چیت سازان مقدم؛ پرویز حسین خانی


2. ساخت و بررسی خصوصیت‌های ترمولومینسانی نانوذرات Dy,Tm:2CaF

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 1-7

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ محسن محرابی


3. تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600)

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 8-14

مصطفی زاهدی‌فر؛ منصور جعفری‌زاده؛ احسان صادقی؛ حامد شاخوصی


4. نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 44-48

منصور جعفری‌زاده؛ سیدمهدی حسینی‌پویا؛ بهنام فیروزی؛ علیرضا کمالی‌شرودانی؛ خیراله محمدی