کلیدواژه‌ها = جذب
تعداد مقالات: 9
4. بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 1-9

ساره نظامی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ علی بهرامی سامانی؛ کامبیز بازرگان؛ محمد قنادی مراغه


6. جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 47-52

عبدالرضا نیلچی؛ سمیه رسولی گرمارودی؛ فاطمه صیدی


7. استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 23-26

عبدالرضا نیلچی؛ طاهره شریعتی‌دهاقان؛ سمیه رسولی گرمارودی


9. خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 42-47

عبدالرضا نیلچی؛ رضا رفیعی؛ علی اکبر بابالو؛ سمیه رسولی‌گرمارودی