کلیدواژه‌ها = اورانیوم
تعداد مقالات: 5
1. اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 33-42

محمد یزدی؛ خالق خشنودی؛ محمد کاوند؛ علیرضا آشتیانی


2. مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان)

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 15-20

احسان ترابیان؛ محمدفخرالدین آقاجانپور؛ محمدجواد دارایی


3. جداسازی اورانیوم از محلول فروشویی آنومالی 6 منطقه خشومی

دوره 26، جلد 36، بهار 1385، صفحه 19-26

کامران نظری؛ رقیه محمودی