کلیدواژه‌ها = توریم اکسید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 39-50

10.24200/nst.2019.248

علی یداللهی؛ امیر چرخی؛ میثم تراب مستعدی