کلیدواژه‌ها = ایزوتوپ پایدار
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه عملکرد زنجیره های غلظت تطبیق‌یافته و شبه‌دوتایی نوع اول در غنی‌سازی ایزوتوپ تلوریم-123

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدحسن ملاح؛ فرزانه اعزازی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی


2. بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرزانه اعزازی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی؛ عادل محمودیان؛ محمدحسن ملاح