کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تاثیر پرتو گاما بر خصوصیات نانوایی گندم ارقام امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدرضا راحمی؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور؛ حسن سلطانلو؛ پیتر روپستورف


2. بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 34-39

مهرزاد انصاری؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ علی بهرامی سامانی


3. تعیین مقدار روی در گندم و سبوس آن از طریق تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 22-25

مریم قاضی‌زاهدی؛ علی بهرامی‌سامانی؛ محمد قنادی مراغه؛ محمود صداقتی‌زاده


4. تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 23-26

بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ نرگس نشان