کلیدواژه‌ها = دزیمتر ژلی- پلی‌مری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 8-16

سیدمحمد مهدی ابطحی؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ حسین خلفی