کلیدواژه‌ها = ویژه مقدارها
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 65-74

هادی خواجه‌آزاد؛ محمدرضا اسکندری