کلیدواژه‌ها = اورانیم
تعداد مقالات: 34
26. جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO

دوره 33، جلد 60، تابستان 1391، صفحه 15-21

عبدالرضا نیلچی؛ سمیه رسولی گرمارودی؛ طاهره شریعتی دهاقان


28. بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 27-36

مرتضی قاسمی؛ علیرضا کشتکار؛ رضا دباغ؛ سیدجابر صفدری


29. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری


30. کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 37-43

محمود اسکندری‌نسب؛ سعید علمدار میلانی؛ عباس سام


31. کاهش مقدار مولیبدن در فرایند تولید اکسید اورانیم کارخانه‌ی بندرعباس به روش تهی‌سازی با محلول سدیم کلرید اسیدی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 36-42

زهره مقدم‌فرد؛ سروژ وارطانیان؛ ژاله پورحسینی؛ نرگس پاکیزوند؛ احمد غدیری


32. بررسی کاهش مولیبدن موجود در محلول فروشویی اورانیم با استفاده از زغال فعال در کارخانه‌ی بندرعباس

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 54-59

احمد غدیری؛ غزاله دانشور؛ ناصر نوذری؛ شیوا مقتدری


33. پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 44-48

سعید علمدار میلانی؛ هادی حمیدیان


34. تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 52-57

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ امیر فتوت؛ محمدفرهاد رحیمی