کلیدواژه‌ها = نوفه
تعداد مقالات: 2
2. کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 39-43

محمدامیرحمزه تفرشی؛ یحیی صادقی