کلیدواژه‌ها = رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترون
تعداد مقالات: 1
1. روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 55-59

اصغر ‌ ‌صدیق‌زاده؛ علیرضا شهیدی؛ فرید اصغری‌زاده؛ بهرام سلیمی