کلیدواژه‌ها = Diviner2000
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 1-7

علی خراسانی؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ نجات پیرولی بیرانوند