کلیدواژه‌ها = پرتوهای گاما
تعداد مقالات: 2
1. پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 37-40

رضا قلی‌پور پیوندی


2. مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60

دوره 26، جلد 36، بهار 1385، صفحه 13-18

عزت عسگرانی؛ مهدیه شیرزاد؛ محمدرضا صعودی؛ حمیدرضا شاه محمدی؛ طاهره فلسفی