کلیدواژه‌ها = آهنگ دز
تعداد مقالات: 3
1. پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 37-40

رضا قلی‌پور پیوندی


2. محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 60-66

مهدی وفابخش؛ عباس رحیمی؛ امیرحسین طاهری‌زاده ساغند؛ حمزه هواسی