کلیدواژه‌ها = رزین‌های تبادل یونی
تعداد مقالات: 2
1. بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 54-58

نصرت محمدنژاد؛ حمید رشیدی‌نسب؛ رسول سیاری؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده