کلیدواژه‌ها = خودجذبی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 46-55

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی