کلیدواژه‌ها = معادله گراد-شفرانف
تعداد مقالات: 1
1. مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 1-12

فاطمه دینی؛ سینا خراسانی