کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
تعداد مقالات: 3
1. آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 1-11

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ نورالدین محمدزاده؛ بهروز رکرک


2. به کارگیری روش استخراج شکل از سایه برای بهبود عیب یابی در پرتونگاره های جوش

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 1-8

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده


3. بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار

دوره 33، جلد 62، زمستان 1391، صفحه 1-8

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ شکوفه احمدی؛ بهروز رک‌رک؛ نورالدین محمدزاده؛ ناصر راستخواه