کلیدواژه‌ها = نمونه‌های باستانی‌
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 7-11

فرید اصغری زاده؛ بهرام سلیمی؛ محمد قنادی مراغه؛ امید هوچقانی