کلیدواژه‌ها = انتقال داده‌ها
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ای بهینه برای سیستم مانیتورینگ پرتوهای یونساز با کنترل کامپیوتری

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 45-50

امیررضا سیمین فر؛ فتح اله شهیدی؛ محمدرضا حسن زاده