کلیدواژه‌ها = سیستم‌های گرمابی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان)

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 15-20

احسان ترابیان؛ محمدفخرالدین آقاجانپور؛ محمدجواد دارایی