کلیدواژه‌ها = زیرکونیوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کلرید در زیرکونیوم به ‌روشهای کدورت‌سنجی و نفلو‌متری

دوره 26، جلد 36، بهار 1385، صفحه 49-54

محمد بنی نجاریان؛ محسن روان بد؛ مسعود آقاحسینی