کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اولیه‌ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-210 اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه‌ی کوهین

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 53-63

مارال خدادادی؛ منوچهر گرجی؛ محمد قنادی مراغه؛ علی بهرامی سامانی؛ معین مفتاحی؛ حسین میرسید حسینی؛ قوام الدی زاهدی امیری


2. استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 39-45

ناصر هنرجو؛ شهلا محمودی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسین غفوریان؛ عباس علیمحمدی