کلیدواژه‌ها = تأثیرات بیولوژیکی تابش
تعداد مقالات: 1
1. اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم‌های کبدی در خوکچه هندی

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 25-30

صمد زارع؛ حسین حیات غیبی؛ ساناز علی وندی فرخاد؛ اکبر تقی زاده