کلیدواژه‌ها = چشمة یونش امرسیوم 241
تعداد مقالات: 1
1. افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 7-13

محسن صالح کوتاهی؛ فیروز پایروند؛ علیرضا توسلی