کلیدواژه‌ها = باریکه الکترون
تعداد مقالات: 2
1. کاستن آلودگی‌های میکروبی ادویه به وسیله پرتودهی با باریکه الکترون

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 35-41

اقدس مهدیزاده؛ نیره فلاح نژاد تفتی


2. طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 43-48

فرهود ضیایی؛ حسین آفریده