کلیدواژه‌ها = آفت‌های انباری
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله‌های مختلف زیستی حشره‌ی شپشه‌ی آرد

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 98-103

مهرداد احمدی؛ حمیدرضا ذوالفقاریه