کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 13
2. طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات

دوره 40، جلد88، تابستان 1398، صفحه 32-43

10.24200/nst.2019.996

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی دوم؛ داود ایرجی؛ محمدامیرحمزه تفرشی؛ حسین صادقی


5. مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 12-19

مهناز عبدالهی درگاه؛ ناصر علی‌نژاد؛ نیره عبداللهی قهی؛ جعفر محمودی


6. مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 15-23

رضا باقری؛ سید پژمان شیرمردی؛ محمد قنادی مراغه؛ حسین آفریده


7. شبیه‌سازی یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 76-81

مجتبی مقبل الحسین؛ احسان بازوند؛ عبدالمحمد قلمبر دزفولی


8. مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 53-63

مهربان موبد؛ احمد حسینی غفار


11. اثرهای مکانی در تعیین مقدار رآکتیویته و کاربرد مدل نقطه‌ای در رآکتورهای قدرت

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 35-49

فاطمه فروغی؛ ایگور بالاکین؛ یوری ولکو


12. بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 62-65

الهام شاه حسینی؛ نویده آقایی امیرخیزی؛ فرهاد منوچهری؛ احمد حاجی محمدزاده


13. بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 15-20

علی پذیرنده؛ حسین پورسلیمانی