کلیدواژه‌ها = نشان‌دارسازی
تعداد مقالات: 4
1. تولید، نشان‌دارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی 47.46Sc-DOTMP

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 63-69

لیلا مقدم بنائم؛ علی بهرامی سامانی؛ فاطمه فتحی؛ مجتبی شمسائی ظفرقندی


2. تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 60-66

علی بادبرین؛ امیررضا جلیلیان؛ فریبا جوهری دها؛ حسن یوسف نیا؛ میترا اطهری علاف


3. بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 1-7

محمدرضا داورپناه؛ سیما عطارنصرتی؛ حسینعلی خوش حسن؛ مصطفی کاظمی‌بودانی؛ مرتضی فضلعلی؛ محمد قنادی مراغه


4. نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 23-29

سیده فاطمه میرشجاعی؛ مصطفی عرفانی (گندم‌کار)؛ محمدحسین طالبی؛ محمد مزیدی