کلیدواژه‌ها = عفونت سلی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 60-66

علی بادبرین؛ امیررضا جلیلیان؛ فریبا جوهری دها؛ حسن یوسف نیا؛ میترا اطهری علاف