کلیدواژه‌ها = توکامک
تعداد مقالات: 5
1. اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

چاپار رسولی؛ فاطمه شاکری


2. طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی؛ حسین صادقی


3. طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریدالدین صدیقی؛ اردوان کوهی؛ چاپار رسولی؛ داود ایرجی؛ حسین رسولی


4. جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 67-75

مهدیه بختیاری رمضانی؛ جعفر محمودی؛ ناصر علی نژاد


5. ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون‌های گریزان در توکامک دماوند

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 17-23

محمود مصلحی فرد؛ ناصر علی نژاد