کلیدواژه‌ها = بیشینه چگالی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

نوشین پیش بین؛ سید محمود سادات کیایی؛ مجید الهی؛ پروین یورتچی؛ سید رضا شفاعی