کلیدواژه‌ها = اسانس گیاهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 105-112

ستاره محمدسلیم؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی


2. تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 50-56

مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ محمدرضا اردکانی؛ حسین مزدارانی