کلیدواژه‌ها = رآکتور تحقیقاتی تهران
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 1-10

10.24200/nst.2020.1079

محمدحسین چوپان دستجردی؛ حسین خلفی؛ یاسر کاسه ساز؛ امیر موافقی؛ سید ابوطالب کرمانی


2. محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 40، جلد88، تابستان 1398، صفحه 22-31

10.24200/nst.2019.995

محمدامین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ سیدمحمد میروکیلی


3. تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 19-29

احمد لشکری؛ حسین خلفی؛ حسین کاظمی نژاد؛ صمد خاکشورنیا؛ ارسلان عزتی؛ مهدی کیوانی؛ اشکان حسنی رخ


4. امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 30-36

رضا باقری؛ حسین آفریده؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمین دخت شیروانی آرانی؛ محمد قنادی مراغه


5. بررسی قابلیت رآکتور تهران برای استفاده‌ی عملی در نوترون درمانی با بور

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 9-16

یاسر کاسه ساز؛ حسین خلفی؛ فائزه رحمانی؛ ارسلان عزتی؛ اشکان حسنی رخ؛ مهدی کیوانی


6. مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-161 در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 37-44

مهدی شریفی؛ حسن یوسف نیا؛ علی بهرامی سامانی؛ امیررضا جلیلیان؛ سمانه ذوالقدری؛ محمد قنادی مراغه


7. روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 55-59

اصغر ‌ ‌صدیق‌زاده؛ علیرضا شهیدی؛ فرید اصغری‌زاده؛ بهرام سلیمی


8. تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 58-62

شهاب شیبانی؛ حسین پوربیگی؛ یاسرحسین توکلی؛ مهدی کیوانی


9. ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 13-16

رضا قلی پور پیوندی؛ محسن صالح کوتاهی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی؛ علی بهرامی سامانی؛ محمد قنادی مراغه