کلیدواژه‌ها = اثر هم‌افزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 105-112

ستاره محمدسلیم؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی