کلیدواژه‌ها = عناصر خاکی نادر
تعداد مقالات: 3
1. اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 30-45

سید سعید قنادپور؛ ادشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گلمحمدی


2. جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی)

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 113-126

معصومه خلج معصومی؛ محمد لطفی؛ ایوب معمار کوچه باغ؛ پیمان افضل؛ بهنام صادقی؛ احمد خاکزاد